Om SSF

Skanderborg Sportsfiskerforening

er en lille forening med 50 medlemmer. Foreningen råder over i alt ca. 7 km af øvre Gudenå, fra Mattrup Å´s udløb og ned til Birknæsgård. Nogle af stykkerne deler vi med Horsens og Omegns Sportsfiskerforening samt GudenåCamping Brædstrup.

  !

Medlemmerne af foreningen praktiserer Catch & Release. Har indgående kendskab til korrekt afkrogning af fisk og ser nødvendigheden af at bruge kroge uden modhage. I det hele taget et højt niveau af indsigt i, hvordan man kan gøre sit til at sikre en god bestand af fisk i åen. I Skanderborg Sportsfiskerforening ønsker vi at holde fiskepresset nede på et niveau, så man eksempelvis en mandag formiddag, selv i majflue sæsonen,  kan være relativt sikker på at være alene ved et godt stykke af åen, derfor vil vi holde medlemsskaren på de 50 medlemmer og derefter oprette en venteliste. Melder man sig ind i Skanderborg Sportsfiskerforening sker det som regel fordi man har sympati for den tradition, der gennem mange år har været fremherskende her. Vi er alle fluefiskere med stor kærlighed og forståelse for de betingelser, metoder og tanker, der skaber og understøtter et bæredygtigt fiskevand i dagens Danmark.

1908266_777808365571016_5841571806453488136_n

Medlemsskab hos os koster kr. 1250,- (2023) om året inkl. bladet Sportsfiskeren og medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund.

 

I Skanderborg Sportsfiskerforening passer vi på naturen. Det gør vi bl.a. på følgende måder:

  • Vi efterlader aldrig affald ved åen, og vi samler andres affald op.
  • Vi færdes uden at gøre skade på naturen.
  • Fisk, der skal genudsættes, behandles skånsomt, og forbliver, så vidt muligt, i vandet.

I Skanderborg Sportsfiskerforening passer vi på det gode kammeratskab. Det gør vi bl.a. på følgende måder:

  • Vi hilser på hinanden ved åen.
  • Vi hjælper hinanden ved åen.
  • Vi undlader at fiske, hvor der allerede er mange andre fiskere, og holder afstand.

I Skanderborg Sportsfiskerforening værner vi om vort fiskevand. Det gør vi bl.a. på følgende måder:

  • Vi eksponerer ikke fiskevandet på sociale medier.
  • Vi tager hensyn til lodsejerne når vi parkerer og færdes ved åen.
  • Vi viser mådehold og fanger og genudsætter ikke mange fisk på den samme tur.